33990010

مقایسه ساکهای پارچه ای و کاغذی

مقایسه ساکهای پارچه ای و کاغذی از نظر قیمت،مقاومت و کارآیی

ساکهای خرید پارچه ای قیمت

ساکهای خرید پارچه ای از نظر قیمت برتری قابل توجهی نسبت به ساکهای کاغذی دارند.ساکهای دستی پارچه ای به دلیل تولید آسانتر و دارا بودن مواد قابل بازیافت بسیار به صرفه تر از ساکهای کاغذی خواهد بود.همچنین ساکهای پارچه ای خرید به دلیل زمان تولید و تحویل کمتر نسبت به ساکهای کاغذی برای زمان های خاص مثل زمان نمایشگاه بین المللی و همچنین روزهای نزدیک به عید نوروز میتواند به زودی حاضر و آماده تحویل شود.

ساکهای خرید کاغذی قیمت

ساکهای خرید کاغذی به دلیل استفاده از مواد کاغذی و وزن بیشتر با اینکه نسبت به ساکهای خرید پارچه ای از استحکام کمتری برخوردار هستند اما از نظر قیمت از ساکهای دستی پارچه ای بشتر هستند.در ضمن از نظر زیبایی ساکهای دستی پارچه ای تبلیغاتی به دلیل دارا بودن رنگهای مختلف و چاپ های مختلف برتری قابل توجهی نسبت به ساکهای خرید کاغذی دارند.

ساک پارچه ای تبلیغاتی کارآیی

ساک خرید پارچه ای با امکان استفاده بسیار وسیع در تمامی مشاغل برتری خوبی نسبت به دیگر هدایای تبلیغاتی دارد.ساک پارچه ای چاپ دار نه تنها به عنوان هدیه به مشتری در هنگام فروش و یا بازاریابی بلکه به عنوان نماینده مارک و یا شرکت مشتریان محترم در همه جای خواهد بود.به دلیل استفاده های مختلیفی که از ساک خرید پارچه ای میشود این ساکها پس از فروش نیز به وسیله مشتریان شما در نقاط دیگر نیز به نمایش در میآیند و تبلیغات هدفمند و مفیدی را برای مارک شما به ارمغان میآورند